Vælg ID-released (åben donor) eller ven af familien

Valg af donor

 

Som kommende forælder til et donorbarn, skal du tage et afgørende valg på dit barns vegne. Nemlig valget mellem anonym, åben eller kendt donor. Foreningen Donorbørns Vilkår anbefaler, at du vælger åben eller en donor du kender godt, som en ven af familien, så dit barn har det frie valg, som det, når det bliver voksen kan vurdere egen situation ud fra. 

Barnets rettigheder - Børnekonventionen

Når du skal tage et valg omkring donor, er det vigtigt at du kender til barnets rettigheder jf. FN´s Konvention om Barnets rettigheder – også kaldet Børnekonventionen i daglig tale.

Børnekonventionen, er nogle regler, der slår fast, at alle børn i verden har de samme rettigheder: I børnekonventionen står der blandt andet. Børnekonventionen gælder for alle børn – ligemeget hvor i verden barnet kommer fra og uanset religion, hudfarve eller køn, gælder børnekonventionen. I børnekonventionen står der, at man er barn indtil man er 18 år. Børnekonventionen består af 54 artikler som man kan forstå som regler. 

Børnekonventionen fastslår at børn har retten til selv at være med til at bestemme over, det der angår en selv og den vigtigste artikel at kende til, når du skal tage valg om donor er artikel 7: Barnet skal registreres umiddelbart efter fødslen og skal fra fødslen have ret til et navn, ret til at opnå et statsborgerskab og, så vidt muligt, ret til at kende og blive passet af sine forældre.

Begrebet ”forældre” skal i forhold til børnekonventionen forstås både som barnets
biologiske forældre eller biologiske ophav som barnets ”sociale” forældre. – Institut for Menneskerettigheder, Høring over lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. (ændrede regler for sæddonation), 2011

Udsagn fra donorbørn af anonym donor

Min donor-far kan ALDRIG gå ind og erstatte min far. Min far vil altid være min far, fordi det er ham der har givet mig energi hele livet, men jeg vil stadig meget gerne have kendskab til min donor og måske møde ham en dag”, Donorbarn, kvinde 32 år.

Nu hvor donor er fundet, har jeg en indre ro. Jeg er selvfølgelig ked af at han er død. Samtidig er jeg blevet endnu mere følelsesmæssigt forbundet til den mand jeg har kaldt far de sidste 40 år. Han har altid været der for mig, og han er en god mand og en god farfar for min børn. Vi mennesker består af både arv og miljø, og jeg forstår nu bedre begge dele har en plads i os. Derfor vil jeg også kæmpe for at alle donorer fremover skal være kendte. Jeg føler med de donorbørn der aldrig finder deres donor. Jeg forstår den rodløshed de føler”, Donorbarn, mand 40 år.

“Jeg har haft en utilfredsstillet nysgerrighed med henblik på at finde min biologiske far. Siden jeg var 16 år gammel, har jeg forsøgt at finde frem til min donor-far”, Donorbarn, mand 30 år.

Jeg har altid vidst at jeg var donorbarn, men der er et tomrum. Men det er ikke noget, der fylder så meget i hverdagen. Men nogle gange tænker jeg over, hvorfor jeg ikke er som alle de andre. Det vil være fedt at finde min donor-far. Hvis det på et tidspunkt lykkes for mig at finde ham, så håber jeg, at han vil tage imod mig på en ordentlig måde, og har lyst til at besvare nogle af mine spørgsmål. Jeg håber ikke, at han bare smækker døren i. Hvis han ikke havde hjulpet til med at sætte mig i verden, så ville jeg jo ikke sidde her lige nu. Jeg synes han har gjort et fantastisk godt arbejde”,  Donorbarn, pige 13 år.

Hvad siger eksperterne

“Ud fra en psykologisk synsvinkel er det ganske forståeligt, at mange børn af sæddonorer har et ønske om at se eller opsøge deres biologiske far. Børn, der er født ved anonym sæd-/ægdonation, vil få en forestilling om, hvordan deres biologiske ophav er og ser ud. Nogle af dem vil kaste sig ud i en masse spekulationer. De vil stille sig selv spørgsmål som for eksempel; Kan de ´finde deres biologiske far/mor et sted eller et andet sted? Og kan man ikke komme i kontakt med ham/hende? Det er vigtigt, at man forklarer børn så tidligt som muligt, at de er skabt ved hjælp af sæd-/ægdonation. Det vil give færrest problemer for børnene. Det er en rigtig god ting, at børn født ved hjælp af såkaldt åben sæd-/ægdonation kan opsøge deres biologiske far eller mor, når de fylder 18. Børnene vil måske føle sig mere hele, når de ved, at de i fremtiden kan opsøge deres biologiske far. De ved, at der vil komme en afklaring på deres fantasier og spekulationer”.

Forskningsleder, ph.d, Rigshospitalet, Svend Aage Madsen

Forskel mellem anonym, åben og kendt donor

Anonym donor 

En anonym sæddonor er også det som kaldes ikke kontaktbar donor. Det betyder at donors kontaktoplysninger ikke videregives, ligesom at jeres kontaktoplysninger ej videregives til donor. Hos nogen kan du vælge mellem en basisprofil, hvor du kan få basale oplysninger om donors hudfarve, øjenfarve, højde og vægt (basisprofil), og en udvidet profil, hvor du kan få mange flere oplysninger om donor og dennes udseende. Det kan være uddannelse, fritidsinteresser, livretter, årsagen til at donor donerede, et foto af donor som barn samt en optagelse af donors stemme. 

Fælles er, at du altid ved valg af anonym donor fratager barnet det frie valg, som det når det bliver voksen kan vurdere egen situation ud fra. Med andre ord har du gjort det så svært som muligt for dit (kommende) barn at få svar på spørgsmål, hvis barnet skulle få behov for dette i fremtiden.

Åben donor 

En ¨åben donor har accepteret at personens kontaktoplysninger kan videregives til barnet – ofte når det fylder 18 år. Den åbne donor, får ikke oplysninger om dig/jer der modtager donationen, eller om det kommende barns identitet. 

Ved valg af åben donor giver du barnet retten og det frie valg til at kontakte donor, når det bliver voksen.

Kendt donor 

En kendt donor er en du/I kender og omvendt, og kønscellen doneres direkte til dig/jer. Ved brug af kendt donor laves ofte en aftale mellem jer i forhold til samvær med barnet. Aftalen er mere eller mindre formel og ikke juridisk bindende. Der er snarere tale om hensigtserklæring mellem modtager og donor. Det kan for eksempel være, at donor ønsker at vide hvad en mulig graviditet resulterer i og/eller følge barnets opvækst fra sidelinjen. Det kan også være der laves en aftale om gensidig forælderskab.